Eerder stond op deze website te lezen dat de subsidie voor het project “Grip op eenzaamheid”, met als doel een e-learning module voor het herkennen en bespreekbaar maken van eenzaamheid in verpleeghuissettings, was toegekend. Ondertussen is dit project ook al voortvarend van start gegaan! Afgelopen woensdag was de aftrap van de minor “Professional in de gezonde regio” van de HZ University of Applied Sciences, waarbinnen één van de projectgroepen aan de slag gaan met het ophalen van behoeften en wensen wat betreft deze module. Zij gaan dit doen door bewoners en medewerkers binnen de verschillende zorgorganisaties te interviewen over dit onderwerp. Daarnaast is ondertussen ook de projectgroep gevormd. Veertien projectgroepleden, met daarin welzijnscoaches, ouderenvertegenwoordigers en onderzoekers, gaan binnenkort voor het eerst met elkaar aan tafel zitten om dit project verder vorm te geven.