Het thema “werk” richt zich op twee onderwerpen: maatschappelijke participatie van ouderen en opleidingen en werk in de zorg.

Maatschappelijke participatie van ouderen: Van ouderen wordt verwacht dat zij zelf willen meewerken aan de opdracht van vergrijzing en zo lang mogelijk actief blijven als dat kan. Gezonde ouderen blijven langer doorwerken en ouderen met een zorgvraag wonen langer thuis. Dit legt vooral veel druk op de oudere mantelzorger. Onderzoek naar de effecten van deze ontwikkelingen op ouderen met een zorgvraag en hun mantelzorgers en naar interventies bedoeld om mantelzorgers te ontlasten, zijn van belang om maatschappelijke en arbeidsparticipatie van deze groep te behouden en stimuleren.

De kwaliteit van de ouderenzorg in Nederland wordt steeds meer afhankelijk van de steun en persoonlijke aandacht die vrijwilligers kunnen bieden. Waar maatwerk en een actieve aanpak helpen bij het aantrekken van vrijwilligers is er nog steeds een tekort, met name aan hoogopgeleide vrijwilligers. Een belangrijke vraag is hoe we deze vrijwilligers, na het verlaten van het arbeidsproces, kunnen motiveren om uitdagend vrijwilligerswerk te doen, waarbij zij bijvoorbeeld een groep vrijwilligers aansturen of vrijwilligerswerk doet wat veel planning en slagvaardigheid vereist. Deze vrijwilligers zijn dringend nodig.

Opleidingen en werk in de zorg: Door vergrijzing is er een groeiende zorgvraag; deze zomer heeft de overheid 435 miljoen beschikbaar gesteld voor 125.000 extra zorgmedewerkers in 2023. Om dit cijfer te halen is naast het opleiden van nieuwe zorgmedewerkers, het behouden van de oudere, vaak ervaren zorgmedewerker essentieel. Zorgmedewerkers zitten echter vaak jaren in dezelfde functie, scholen alleen het noodzakelijke bij en zijn daardoor weinig ‘employabel’. Onderzoek naar de wensen en mogelijkheden van met name oudere medewerkers is hard nodig om te voorkomen dat ze vervroegd uittreden of uitvallen.

Er is een sterk veranderende zorgvraag doordat ouderen steeds langer thuis wonen en pas bij complexere zorgvragen naar een verpleeg- of verzorgingshuis verhuizen. Bovendien werken zorgprofessionals niet langer alleen in zorgorganisaties, maar ook in wijkteams en netwerken. Daarnaast verandert ook de zorgomgeving, waar techniek en ICT een steeds grotere rol spelen. Deze veranderingen in de zorg vragen nieuwe vaardigheden van werknemers in de zorg. Echter studenten en scholieren binnen de relevante opleidingen zijn momenteel onvoldoende geïnteresseerd in en bekend met de uitdagingen en vraagstukken binnen de ouderenzorg. Anderzijds besteden de opleidingen te weinig aandacht aan veranderingen in de ouderenzorg. Er dreigt om deze redenen een ernstig tekort aan goed geschoold personeel in de zorg.