Ouderen zullen langer zelfstandig moeten blijven en langer thuis blijven wonen. De nadruk in de toekomstige gezondheidszorg zal ook steeds meer gaan liggen op zorg samen met anderen en in de buurt en via laagcomplexe, integrale multidisciplinaire centra in de wijk. Inwoners van Zeeland geven zelf ook aan het liefste zorg zo dichtbij mogelijk te willen ontvangen. Specifiek betekent dit dat zij de basisvoorzieningen graag dichtbij zien. Het gaat hierbij om meer zorg en ondersteuning in de dorpen en de eigen huisarts om de hoek.