Half september hebben wij het fantastische nieuws ontvangen dat de Provincie Zeeland een subsidie heeft toegekend om het buddy project kwetsbare ouderen te financieren. Het buddy project is een initiatief van een aantal Zeeuwse kennisinstellingen en zorgorganisaties (allemaal AWOZ partners), waarbij studenten gekoppeld worden aan ouderen en zij regelmatig (meestal elke week) tijd met elkaar doorbrengen.

Eerdere edities
Het buddy project was voor het eerst actief in schooljaar 2017-2018 en was een groot succes. In schooljaar 2019-2020 heeft er een tweede groep gedraaid, welke qua aantallen een nog groter succes was, echter door de COVID-19 uitbraak heeft deze groep niet het volledige schooljaar kunnen draaien. Tijdens de eerste twee cycli draaide het om de doelgroep ouderen met dementie, maar in overleg met de studenten en de zorgorganisaties is besloten om de doelgroep te verbreden naar kwetsbare ouderen, omdat de vraag naar dit soort initiatieven bij de gehele doelgroep ouderen speelt.

Huidige status

Op dit moment worden er eerstejaars verpleegkunde studenten geworven voor het buddy project. Zodra de studenten bekend zijn gaan de zorgorganisaties op zoek naar geschikte deelnemers die bij de studenten in de buurt wonen, dit om het contact zo makkelijk en spontaan mogelijk te maken. Ondertussen worden de studenten getraind om te leren wat het inhoudt om een buddy te zijn van een ouder iemand, wat een andere rol is dan die van de zorgprofessional die ze tijdens hun opleiding aangeleerd krijgen. In november vindt de kennismaking tussen studenten en oudere deelnemers plaats en start het regelmatige contact. De bedoeling is dat studenten dit volhouden tot het einde van het schooljaar.

Onderzoeksproject
Het buddy project bevat tevens een belangrijk onderzoekselement, namelijk dat gemeten wordt wat de impact van deelname aan het buddy project is op de kennis en houding van studenten wat betreft ouderen. Daarnaast wordt er ook gekeken of dit contact de kwaliteit van leven van de oudere deelnemers verbeterd.

Schrijf een opmerking