Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Gezond zijn betekent zich kunnen aanpassen aan verstoringen, veerkracht hebben, een balans weten te vinden of te hervinden zowel lichamelijk, geestelijk als maatschappelijk”, aldus Machteld Huber. Bij gezond ouder worden gaat het vooral om het voorkómen en terugdringen van beperkingen in het functioneren (preventie) en het bevorderen van zelfredzaamheid, participatie en een goede kwaliteit van leven. Ook de sociale omgeving is van invloed op de gezondheid van ouderen. Het aantal sociale contacten en de ervaren kwaliteit van de sociale contacten kunnen bepalend zijn voor gevoelens van eenzaamheid. Interventies gericht op het stimuleren van contacten in de omgeving kunnen bijdragen aan het terugdringen van eenzaamheid onder ouderen.