Door technologische ontwikkelingen komen er steeds meer innovaties en daarmee ook nieuwe behandelingen beschikbaar. Ook in de ondersteuning van de zorg treedt innovatie op die het zorglandschap verandert. Een belangrijk voorbeeld hiervan is e-health, het op afstand (online of via een device) leveren van zorg. De toepassing van domotica/robotica kan de band tussen zorgaanbieder en consument veranderen van een relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer naar een samen-zorgenrelatie. Technologie kan ook gebruikt worden voor de uitwisseling van informatie tussen de verschillende professionals die zorg en ondersteuning bieden.