Zorggroep Ter Weel en de Zeeuwse Muziekschool zijn eind vorig jaar gestart met het project Radio Geluk 2.0, een project over het verbeteren van de kwaliteit van leven van bewoners door middel van muziek. Op dit moment wordt er gekeken welke activiteiten er binnen dit project gaan worden opgestart of doorontwikkeld en op welke manier onderzoek onderdeel hier deel van uit kan gaan maken. Eén van de ideeën op dit moment is een onderzoek naar de mogelijkheden om mensen met de ziekte van Parkinson die vroeger een muziekinstrument hebben bespeeld, te motiveren dit weer op te pakken. In welke vorm is nog niet bekend, maar gebaseerd op een literatuurstudie (uitgevoerd door een UCR-studente die zowel cognitieve wetenschappen als musicologie studeert), hopen we een mooie, waardevolle activiteit neer te gaan zetten.