Over ons

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland is een structureel samenwerkingsverband tussen verschillende partijen.

De partijen uit praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs werken samen aan de volgende thema’s: 1. Gezond blijven, 2. Zorg thuis, 3. Zorgtechnologie en 4. Arbeid en onderwijs. Onderzoeksprojecten pakken we samen op en inzichten worden direct in praktijk gebracht.

De AWOZ heeft een organisatiestructuur bestaande uit een stuurgroep, een coördinator en een coördinerende kerngroep met vertegenwoordigers (‘ankers’) uit beleid, onderzoek en praktijk (multi-sectorale aanpak). Ouderen doen actief mee en  hebben zitting in zowel de stuurgroep als de kerngroep, en in projectteams waar gewenst.