Thema's

Na het opstellen van het onderzoeksprogramma zijn de kennisinstellingen op basis van deze vier thema’s zelf (al dan niet onder of in samenhang met de AWOZ) verder gegaan met projecten en onderzoeken (zie tabel 1). Tevens zijn in het werkveld een aantal belangrijke ontwikkelingen geweest, zoals het kwaliteitskader verpleeghuizen en de verhoogde aandacht voor eenzaamheid bij ouderen en mantelzorgers.

Door technologische ontwikkelingen komen er steeds meer innovaties en daarmee ook nieuwe behandelingen beschikbaar. Ook in de ondersteuning van de zorg treedt innovatie op die het zorglandschap verandert. Een belangrijk…

arbeidsmarkt-participatie

Het thema “werk” richt zich op twee onderwerpen: maatschappelijke participatie van ouderen en opleidingen en werk in de zorg. Maatschappelijke participatie van ouderen: Van ouderen wordt verwacht dat zij zelf…