top of page
arbeidsmarkt-participatie-scaled.jpg

Arbeid & Onderwijs

'Arbeid & onderwijs' gaat om 2 onderwerpen: maatschappelijke participatie van ouderen en opleidingen en werk in de zorg.

Maatschappelijke participatie van ouderen

De druk op mantelzorgers is hoog. Daarom is het belangrijk dat ouderen gezond zijn. Gezonde ouderen kunnen langer actief blijven en werken, hoe meer ouderen gezond zijn hoe minder ouderen een mantelzorger nodig hebben. Dit is niet alleen beter voor de ouderen, maar dit verlaagd ook de druk op de mantelzorgers. 

De Nederlandse ouderenzorg wordt steeds meer afhankelijk van vrijwilligers. Hoewel er veel gedaan wordt om vrijwilligers aan te trekken is er nog steeds een tekort, terwijl deze juist zo belangrijk zijn. Er is vooral een tekort aan hoogopgeleide vrijwilligers. Een belangrijke vraag is hoe vrijwilligers werk kunnen doen wat uitdagend genoeg is. Denk aan het aansturen van een groep vrijwilligers of activiteiten doen die planning en goed werken nodig hebben.


Opleidingen en werk in de zorg
Door vergrijzing is er steeds meer zorg nodig. Door deze groeiende zorgvraag is het belangrijk, naast het opleiden van nieuwe zorgmedewerkers, om ervaren zorgmedewerkers te behouden. Zorgmedewerkers blijven vaak hangen in dezelfde functie en krijgen alleen noodzakelijke bijscholing. Daarom is het belangrijk om te onderzoeken hoe het personeel blijft of minder uitvalt.
 

De zorgvraag is ook sterk aan het veranderen. Ouderen blijven steeds langer thuiswonen en zorgprofessionals werken niet alleen meer in verpleeg-  of verzorgingshuizen, maar ook veel in wijkteams en netwerken. Ook begint techniek steeds belangrijker te worden binnen de zorg. Door deze ontwikkelingen hebben zorgmedewerkers andere vaardigheden nodig. Ook is voor studenten deze kennis hard nodig, omdat opleidingen vaak weinig tijd aan ontwikkelingen besteden. Hierdoor dreigt er een ernstig tekort aan goed opgeleid zorgpersoneel te komen.

bottom of page