top of page

Over ons

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland is een samenwerkingsverband tussen 12 organisaties. Deze bestaan uit: beleid, onderwijs, onderzoek en praktijk.

 

Wij werken samen aan 4 hoofdthema’s die belangrijk zijn voor de Zeeuwse ouderenzorg. Deze thema’s zijn:

  1. Gezond blijven

  2. Betere zorg thuis/dichtbij huis

  3. Zorgtechnologie

  4. Arbeid & Onderwijs

Met deze 4 thema’s werken wij samen om de ouderenzorg in Zeeland te verbeteren.

Waarom een AWOZ?

“Er was veel concurrentie in de Zeeuwse zorgsector. Ook zag je dat er behoefte was een innovatie. Samen met Jan de Graaf werd er toen gekozen voor een samenwerkingsverband op het kennisvlak. Want waarom zou je tenslotte het wiel steeds opnieuw uitvinden? Het idee van een werkplaats kwam eigenlijk van de Limburgse versie, de AWO-L. Het idee was om kenniscentra en de praktijk te verbinden, Gerda Andringa kwam toen met het onderwijs er ook al snel bij.

 

Door de schaarste in de Zeeuwse zorgsector is dit samenwerken zo belangrijk. Je moet goed kijken waar je tijd aan besteed en weten of alles effectief en doelmatig is. Ook maakt het samenwerken Zeeland professioneel aantrekkelijker voor de ouderenzorg. Er komt na al die jaren samenwerken steeds meer erkenning voor de AWOZ, nu is ons volgende doel om ook landelijk meer erkend te worden. Zo kunnen we ons werk nog effectiever maken.”

- Robbert Huijsman, voorzitter AWOZ

Foto Robbert Huijsman.jpg

Testimonials

Hoor van een paar van onze partners wat de AWOZ voor hun organisatie betekend. 

Foto Piet van der Maas.jpg

Samenwerken op Zeeuws niveau

“Bij ZorgSaam zijn we een groot voorstander van samenwerken op Zeeuws niveau. Ook op het gebied van onderzoek. We helpen daarom waar we kunnen. We zijn al lang betrokken bij AWOZ en vanaf 2018 hebben we tegen elkaar gezegd: ‘Nu gaan we dit doen’. De inspiratie is er, we hebben allemaal hetzelfde doel. Bij het jaarcongres in Middelburg zag je de verbintenis en voortgang erg goed. Dat was een mooi moment. Ik ben ervan overtuigd dat onze samenwerking bijdraagt aan de kwaliteit van de ouderenzorg in Zeeland.”

- Piet van der Maas, ZorgSaam

AWOZ smaakt naar meer

“Vanaf het prille begin van de AWOZ ben ik hierbij betrokken. Als provincie waren wij in januari 2015 uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst waarin de meerwaarde van een AWOZ werd benoemd. Doel was de zorg- en onderwijssector beter met elkaar te verbinden en nauwer te laten samenwerken. Toen dit verder vorm kreeg heeft de provincie in 2018 een startsubsidie verleend. Het leuke als je vanaf het begin betrokken bent, is dat je de AWOZ hebt zien groeien ‘naar de volwassenheid’. Het enthousiasme nam toe, het aantal deelnemers werd groter en de aangesloten organisaties gingen steeds meer inzien dat deze samenwerking loonde.

Het buddyproject waarbij studenten aan ouderen gekoppeld worden, regelmatig contact onderhouden en tijd met elkaar doorbrengen is een mooi praktijkvoorbeeld van samenwerking tussen kenniscentra en de zorgsector. Zeker met alle komende veranderingen zijn dergelijke netwerken niet meer weg te denken. Ik zou zeggen: ‘Ga zo door, het smaakt naar meer!’”

- Johan Francke, Provincie Zeeland

Foto Johan Francke.jpg

Samenkomen van praktijkervaring en wetenschappelijke kennis

Foto Gerda Andringa.png

“De hoger onderwijs instellingen zijn vanaf het begin al betrokken, Olaf Timmermans namen de HZ University of Applied Sciences en ik namens University College Roosevelt (UCR). Inmiddels ben ik sinds november 2022 betrokken vanuit beide organisaties. Ik ben ook de voorzitter van de AWOZ-kerngroep. Ik ben dus vooral verantwoordelijk voor het onderzoek en de kwaliteit ervan. Dit betekent dat ik vooral de verschillende organisaties met elkaar verbind, maar ook de organisaties begeleid en adviseer tijdens onderzoek.  

 

Het mooist vind ik om te zien hoe we allemaal samenwerken en van elkaars expertise leren. Ook is het een kracht dat we de meningen van ouderen en zorgmedewerkers meenemen. Kortom mensen weten de AWOZ steeds meer te vinden. De AWOZ is belangrijk voor het Zeeuwse onderzoek en onderwijs, het verbindt de kennisinstellingen met de praktijk. Het benutten van praktijkervaring en wetenschappelijk kennis dragen bij aan een toekomstbestendige zorgsector.” 

 

- Gerda Andringa, HZ University of Applied Sciences & University College Roosevelt

Het is vooral erg leuk

“Ongeveer 4 jaar geleden zijn wij echt actief betrokken bij de AWOZ. Wij werken veel samen met werkplaatsen buiten Zeeland, maar wij willen graag onderzoeken binnen de provincie. Onderzoek en wetenschap zijn belangrijk voor SVRZ. Ik zie veel potentie in de AWOZ door uitdagingen zoals vergrijzing en urbanisatie. Met de AWOZ kunnen wij Zeeland ook aantrekkelijker maken om te werken en wonen. Door samenwerking, ook met werkplaatsen buiten Zeeland, kunnen wij werken in de Zeeuwse ouderenzorg nog aantrekkelijker maken.

 

Uiteindelijk is de AWOZ vooral erg leuk. Ouderenzorg wordt vaak geassocieerd met saai, maar ik zie het als een mogelijkheid om te innoveren. Het samen uitwisselen van kennis en het samenbrengen van onderzoek en praktijk zijn erg belangrijk. Ouderenzorg heeft soms dat stoffige imago, maar iedereen wil tenslotte gezond ouder worden.“

- Dirk de Korne, SVRZ

Foto Dirk de Korne.jpg

Participeren met elkaar

Logo-POSO.png

“De POSO (Provinciaal Overleg Ouderen Bonden) is een overkoepelend orgaan voor de Zeeuwse ouderenbonden. De POSO is dus een grote en diverse groep. Zo kunnen we ook een betere vuist maken voor de ouderen. Tijdens de prille start zijn wij gevraagd om namens de POSO betrokken te worden bij de AWOZ. Immers kan je niet praten over de ouderen zonder de ouderen in het gesprek te betrekken. Hun expertise en levenswijsheid is een belangrijke factor. Daarom wordt deze kennis niet alleen gedeeld binnen de AWOZ kern- en stuurgroep, maar ook bij de HZ University of Applied Sciences voor de scholing en vorming van studenten.

Door te praten over allerlei onderwerpen ontstaat er interactie tussen jong en oud. Participeren met elkaar.”

- Mevr. H.P. De Leeuw & Mevr. G. Zaadnoordijk-Edel, leden van bonden binnen de POSO

bottom of page