top of page
national-cancer-institute-BxXgTQEw1M4-unsplash.jpg

Eenzaamheid in de verpleeghuissetting

Niemand wil eenzaam zijn. Eenzaamheid kan mentale maar ook fysieke gevolgen hebben. Er wordt veel onderzoek gedaan naar eenzaamheid, maar weinig naar eenzaamheid binnen een verpleeghuis. Dit kan komen door de grote verschillen tussen verpleeghuizen wereldwijd, maar ook praten bewoners van verpleeghuizen niet graag over eenzaamheid. Het doel van dit onderzoek is om methoden te ontwikkelen voor alle oudere verpleeghuisbewoners die langdurig zorg nodig hebben.

 

Waar staan we nu?
Het onderzoek bestaan uit meerdere deelonderzoeken. Het eerste deelonderzoek is een literatuurstudie naar risico- en beschermende factoren van eenzaamheid in een verpleeghuis. Uit dit onderzoek blijkt dat er ruim 200 factoren zijn die invloed kunnen hebben. Op dit moment werken onderzoekers aan een verdere analyse van deze factoren, als dit is afgerond zal er een artikel over volgen.

 

Het tweede deelonderzoek wat uitgevoerd word is, is een onderzoek om een meetschaal voor eenzaamheid in de verpleeghuissetting vast te stellen. De meetschaal wordt gemaakt door middel van literatuur, ervaringen van zorgmedewerkers, bewoners en familieleden en de opvattingen van experts. Er zijn al groepsgesprekken gehouden en de andere worden voor de zomer uitgevoerd.

 

De onderzoeken naar de meetschaal en de risico- beschermende factoren zijn nodig om eenzaamheid in een verpleeghuissetting goed in beeld te krijgen. Zodat we in 2024 een start kunnen maken met het testen in de praktijk.

bottom of page