top of page

Brainstorm AWOZ kerngroep over mobiliteit

6 februari 2021

Tijdens één van de kerngroepoverleggen kwam naar voren dat mobiliteit door meerdere AWOZ partners als een belangrijk thema wordt gezien. Cisca Zuurveld van PeriScaldes en Mourijn van ’t Hof van Zorggroep Ter Weel hebben daarop het initiatief genomen om een brainstorm te organiseren met de geïnteresseerde partijen. Cisca schreef hierover reeds het volgende:


“Graag willen we bedenken hoe we met eenvoudige oplossingen ouderen kunnen ondersteunen om zo zelfstandig mogelijk in hun mobiliteit te blijven voorzien en daarmee ook hun mantelzorgers te ontlasten.  Ouderen willen liever niet afhankelijk zijn van goodwill van anderen als ze vervoer nodig hebben. Er ontstaat soms zelfs vraagverlegenheid om een ander maar niet tot last te zijn. De vraag is hoe we dit probleem in beeld kunnen krijgen en vanuit onze eigen organisaties kunnen faciliteren in gezamenlijk slimme oplossingen. Een voorbeeld: als iemand een afspraak maakt met een specialist in het ADRZ dan vraagt de medewerker van de afsprakencentrale of er een vervoersbehoefte is. Vervolgens wordt dit geregeld via website/app/netwerkpartners etc. Dit zou mantelzorgers kunnen ontlasten als zij niet per se bij het artsenbezoek hoeven te zijn. Hiervoor moet wel eerst in kaart gebracht hoe het nu zit en of die behoefte er is, en welke oplossingen er dan zijn.”


De brainstormronde vindt plaats op dinsdag 9 februari. Wordt vervolgd dus!

bottom of page