top of page

Resultaten enquête grijs, groen en & gelukkig

14 december 2020

Bij Zorggroep Ter Weel is een vervolg gegeven aan het studentenonderzoek van dit voorjaar naar de training Grijs, Groen & Gelukkig van IVN. Ondertussen zijn de resultaten bekend! Dit keer is de enquête door meer dan 50 medewerkers ingevuld. Uit de enquête bleek dat meer dan 90% van de ondervraagden de cursus een 7 of hoger zou geven. Bijna de helft van de respondenten geeft aan de dingen die ze geleerd hebben in de cursus regelmatig of vaak toe te passen in hun dagelijkse werk. Vooral de bewustwording hoe cliënten dichterbij de natuur kunnen worden gebracht, het leren kijken naar en tonen van de natuur en activiteiten waarbij buiten naar binnen wordt gehaald passen veel medewerkers toe. Alle medewerkers geven aan natuur in de zorg belangrijk te vinden in de zorg. Wanneer ze gevraagd werden of zij hun werklocatie zowel binnen als buiten groen genoeg vonden, bleek er vooral binnen nog winst te boeken. Ter Weel gaat op basis van deze resultaten in 2021 een aantal acties ondernemen. Meer resultaten en informatie over het project is op aanvraag verkrijgbaar.

bottom of page