top of page

Resultaten onderzoek ”Samen tegen eenzaamheid”: ‘houd sociale contacten in stand!’

23 mei 2022

Een jaar geleden is het afstudeeronderzoek van Glenn Hanssens Samen tegen eenzaamheid gestart. De inmiddels afgestudeerde Glenn heeft onderzocht welke factoren invloed hebben op de eenzaamheid van cliënten met somatische problematiek binnen de organisatie WVO Zorg.


”Alle cliënten ervaren eenzaamheid

Uit het onderzoek blijkt dat alle cliënten in meer of mindere mate eenzaamheid ervaren. De verschillende vormen van eenzaamheid en verschillende samenhangende factoren lopen door elkaar heen. Ook blijkt uit het onderzoek dat eenzaamheid vanuit verschillende hoeken benaderd moet worden om tot duurzame oplossingen te komen.


”Een stabiel functionerend sociaal netwerk is significant

Een ander uitkomst van het onderzoek is dat een sociaal netwerk belangrijk is bij het wel al dan niet ontstaan van eenzaamheid. Wanneer het sociaal netwerk namelijk wegvalt of afneemt, neemt het risico van eenzaamheid drastisch toe. Het onderzoek adviseert daarom om sociale contacten in stand te houden en de sociale cohesie binnen een verpleeghuis te vergroten.


Tot slot is volgens het onderzoek belangrijk om een zinvolle dag invulling tot stand te brengen. Cliënten trekken zich liever terug wanneer er geen sociaal netwerk is en wanneer zij niet kunnen aansluiten met medecliënten. Een zinvolle dag kan ervoor zorgen dat cliënten afgeleid worden van het eenzaam zijn.

bottom of page