Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland

Missie

De missie van de Academische Werkplaats Ouderzorg Zeeland (AWOZ) is het verbeteren van de kwaliteit van leven en het welzijn van ouderen in Zeeland door het verbeteren van de ouderenzorg. Het ontwikkelen, implementeren en uitwisselen van kennis binnen de AWOZ draagt bij aan het realiseren van deze missie.

Visie

De AWOZ wordt gezien als een verbinder van alle Zeeuwse partijen die betrokken zijn bij de zorg, ondersteuning en dienstverlening voor ouderen, ongeacht hun woonplek. Het is een vitale werkplaats voor de ouderenzorg die bruggen slaat tussen onderzoek, praktijk, beleid en onderwijs, en waarbij wordt samengewerkt aan projecten voor kennisontwikkeling en implementatie.

De belangrijkste kenmerken van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland zijn:

  • Kennisuitwisseling over bestaande en bij nieuwe projecten;
  • Evidence-based practice en practice-based evidence;
  • Integratie van beleid, onderzoek en praktijk;
  • Samenwerking met studenten voor het doen van onderzoek.

Werkwijze

De academische werkplaats werkt, in gezamenlijkheid, aan ontwikkeling, implementatie en uitwisseling van kennis. Ouderen werken en denken actief mee. We voeren praktijk gestuurde onderzoeksprojecten uit vanuit een gezamenlijk onderzoeksprogramma. Zorginnovaties waarvan bewezen is dat ze doelmatig zijn, worden verspreid en geïmplementeerd. Uitwisseling van kennis vindt plaats in elke fase van onderzoek en implementatie en door middel van (na)scholing en seminars.

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland is mede mogelijk gemaakt door een startsubsidie verleend door de Provincie Zeeland.