top of page
Zoeken
  • info923002

Project SBAR - stand van zaken

Implementeren van een interventie in het verpleeghuis kent veel uitdagingen, zo ook de implementatie van de SBAR. SBAR is niet alleen een methode maar ook een werkwoord, wat we terug hebben laten komen in de slogan van het project: ‘Ik SBAR, jij ook?’. Halverwege het project is de stand van zaken in de praktijk opgemaakt door middel van een tussenmeting. Deze meting bestond uit interviews (met de kartrekkers van de afdelingen, triageverpleegkundigen, medische dienst, interne coaches en cliënten), vragenlijsten (ingevuld door zorgmedewerkers op de deelnemende afdelingen, triageverpleegkundigen en medisch behandelaren) en registraties (door triageverpleegkundigen en medisch behandelaren).


Uit de tussenmeting is duidelijk geworden dat er factoren van invloed zijn geweest die de implementatie van de SBAR op de deelnemende afdelingen heeft belemmerd. Desondanks hebben de kartrekkers en interne coaches kans gezien om acties uit te voeren. Zo zijn er presentaties gegeven met daarin uitleg over de SBAR, zijn er zakkaartjes uitgedeeld en vinden er regelmatig overlegmomentjes plaats op de afdeling waarin de SBAR wordt geëvalueerd. De deelnemers geven duidelijk aan dat de behoefte aan de SBAR in het verpleeghuis des te groter aan het worden is.


Uit de tussenmeting blijkt dat een aantal factoren sterk bevorderend zijn voor het goed implementeren van de SBAR, te weten; een gemotiveerde/enthousiaste kartrekker met leiderschapskwaliteiten, een stabiel team op formatie, een duidelijk plan met evaluatiemomenten, kleine en overzichtelijke stappen en acties en betrekken van het hele team bij de implementatie. De successen tot nu toe worden gedeeld binnen de deelnemende organisaties.


Momenteel zijn vier HBO-V studenten bezig met het ontwikkelen van een SBAR-template voor de verpleeghuissetting. Zij hopen de template in januari 2024 af te kunnen ronden, waarna een specialist ouderengeneeskunde i.o. de template zal door ontwikkelen op basis van ervaringen uit de praktijk.

 

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het project dan kunt u contact opnemen met Lenny per mail (lenny.tange@radboudumc.nl) en per telefoon (06 10212176).33 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page