top of page
Zoeken
  • info923002

Trendrapportage 'Digitalisering in de ouderenzorg' door HZ studenten

Cursus

Tijdens de cursus Zeeuwse Trendrapportages leren tweedejaarsstudenten Commerciële Economie de vaardigheden om een markt in korte tijd te doorgronden. Ze kijken naar de huidige ontwikkelingen op (inter)nationaal en regionaal gebied binnen een sector en duiden wat de gevolgen zijn voor organisaties, die actief zijn in de Zeeuwse markt. Dit krijgt vorm in een trendrapport waarmee belanghebbenden zich een duidelijk en accuraat beeld kunnen vormen van een trend in de specifieke Zeeuwse context en de gevolgen van deze trends voor de organisaties die in de betreffende branches actief zijn. Ook geven zij adviezen aan deze organisaties op basis van de bevindingen die zij uit hun onderzoek halen.

Proces

Het Lectoraat Ouderenzorg heeft het onderwerp ‘digitale zorg en welzijnsproducten voor ouderen’ aangedragen op verzoek van Kenniscentrum Ondernemen & Innoveren. Binnen deze scope hadden de studenten de ruimte om meer diepgang aan te brengen in een aantal sub onderwerpen. De definitieve keuze viel op Langer thuiswonende ouderen, Personeelstekort, Kwaliteit van leven en de Overheid en zorgverzekeraars. Het onderzoek bestond uit twee fases, namelijk deskresearch en interviews met experts en ervaringsdeskundigen uit het werkveld. Gedurende dit proces kregen zij ondersteuning van de betrokken docenten en methodologische bijsturing van onderzoekers uit verschillende onderzoeksgroepen van de HZ.

De opdracht

Sinds 1950 zien we in Nederland een constante demografische trend, vergrijzing. De verwachting is dat deze trend zich minimaal zal doorzetten tot 2040. Met name buiten de Randstad wordt deze trend steeds zichtbaarder (CBS, 2022). Een nieuwere term die recent opduikt is dubbele vergrijzing. Dit betekent dat niet alleen de groep ouderen een relatief groter aandeel vormt van de Nederlandse samenleving (o.a. door babyboom), maar dat ook de gemiddelde leeftijd steeds hoger komt te liggen. De cijfers liegen er niet om, het aantal 65-plussers zal in 2040 met 55% stijgen ten opzichte van 2015. Voor het aantal 90-plussers ligt dit getal nog hoger, namelijk op 191%. Tegelijkertijd verwachten we dat het aantal mogelijke mantelzorgers per 85-plusser met 60% zal afnemen (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2018).

Hierdoor wordt de druk op ouderenzorg onhoudbaar. Ruim 21.000 mensen in Nederland wachten op 24-uurs zorg (NOS, 2022). Daardoor lijkt een succesvolle uitkomst die gericht is op het aantrekken van meer personeel steeds minder waarschijnlijk. Men is op zoek naar allerhande oplossingen om de druk op de ouderenzorg te verlagen. Een van de routes is het leveren van digitale zorg, om op die manier het zorgmoment uit te stellen of zelfstandig thuis wonen langer mogelijk te maken. Denk hierbij aan simpele diensten zoals alarmering, digitale sloten en online gezondheidsadvies. Daarnaast bestaan er complexe diensten die inspelen op veiligheid, gezondheidsmanagement en andere vormen van ondersteuning. Verschillende delen van de wereld gaan hier anders mee om, mede vanwege technologische maturiteit (Hung, 2022; Lennon et al., 2017).

Binnen deze opdracht schetsen jullie een beeld van de consumentenmarkt voor digitale zorg en welzijnsproducten voor ouderen. Daarbij geven jullie onder andere aan waar de zwaktes en bedreigingen van de zorg zitten. Jullie geven antwoord op vragen zoals: “Wat voor soort oplossingen zijn populair en waarom?” en “Op welke manier kan digitalisering een uitkomst zijn?

Resultaten

Op basis van hun onderzoek hebben de studenten 6 uitgebreide aanbevelingen gegeven. Deze zijn:

  1. Ouderen/zorgverleners op de hoogte brengen van technologie op de markt (verkopers/innovatie teamleiders).

  2. Het aangaan van (inter)nationale samenwerkingen (ontwikkelaars, verkopers).

  3. Focus op eenzaamheid (innovatie teamleiders).

  4. Preventie ontwikkeling (ontwikkelaars).

  5. Toepassen van zorg op afstand in Zeeland (teamleider innovatie).

  6. Ouderen leren omgaan met technologie (ontwikkelaars/verkopers/innovatie teamleiders).

Wilt u het gehele trendrapportage lezen? Download hem dan hieronder.

Trendrapportage - Digitalisering in de ouderenzorg
.pdf
Download PDF • 66.14MB

87 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page